TIETOA TAMPERE BURLESQUE RY.:stä

Tampere Burlesque on pääasiassa Pirkanmaan alueella toimiva, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Burleskitoimintaa Tampereella on ollut jo vuodesta 2009, mutta yhdistys perustettiin virallisesti vuonna 2016.

Yhdistyksen perustivat kaksi tamperelaista suomalaisen burleskikentän aktiivia, Olivia Rouge ja Stella Polaire, jotka molemmat ovat olleet osana sekä suomalaista että tamperelaista burleskitoimintaa sen alkuajoista asti. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota laadukkaita burleskitapahtumia, burleskiopetusta ja ohjelmapalveluja burleskista kiinnostuneille Pirkanmaan alueella.

Yhdistys tuottaa sekä omia tapahtumia että ohjelmakokonaisuuksia erilaisille tilaajille. Tämän lisäksi se järjestää opetusta, kuten kansainvälisten esiintyjien työpajoja, burleskin peruskursseja ja ohjausta burleskin eri osa-alueiden, kuten lavatyöskentelyn, puvustamisen, rekvisiitan käytön ja esitysten sisällön suhteen.

 

Vuoden 2016 jälkeen yhdistys on tasaisesti laajentanut toimintaansa. Tämän ovat mahdollistaneet paitsi yhdistyksen kannatusjäsenet, joiden tuki on osaltaan mahdollistanut sen, että toimintaa on voitu jatkaa, myös yhdistyksen vapaaehtoiset aktiivit, jotka osallistuvat tapahtumien tuottamiseen. Säännöllisten tapahtumien lisäksi yhdistys on tuottanut ohjelmaa mm. SaariHelvetti -festivaalille ja Särkänniemen Karmiva Karnevaali -tapahtumaan.

2021 Opetus-ja kulttuuriministeriö -OKM myönsi Tampere Burlesque ry:lle avustuksen, joka on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi.

Saimme myös Tampereen kaupungilta toiminta-avustuksen vuodelle 2022.

 

Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja tapahtumatarjontaansa tasa-arvoisempaan, monipuolisempaan ja inklusiivisempaan suuntaan. Näiden arvojen pohjalta yhdistys haluaa rakentaa turvallisempaa ja avoimempaa tapahtumakulttuuria,

ja mahdollistaa osallistumisen suomalaisen burleskikulttuurin rakentamiseen kaikille lajista kiinnostuneille.